Link
DEGA
maag
INOEX
ABB

ürünler ile ilgili tan?t?mlar

 • PS plastik köpüklü ayna çerçeve profil üretim hattı

  YF serili PS plastik köpüklü ayna çerçeve profil üretim hatt?, özellikle tek vidal? ekstrüzyon ana makinesi ve destekleyici ekstrüzyon makinesi, so?utma su oluku, ?s? transfer üniteleri, çekme makinesi, kesme makinesi ve malzeme çevirme çerçevesinden olu?mu?tur. Bütüm üretim hatt? ithal edilen ABB AC frekans dönü?türme cihaz? kontrolü, ithal edilen RKC s?cakl?k hava metre ve di?er parçalar ile donat?lm??t?r, iyi bir plastikle?me, yüksek verimli ve kullan?m? sa?lam gibi özelliklere sahiptir.
  More >>
 • PVC\PP\PE\PC\ABS gibi profil ekstrüzyon üretim hattı

  ?irketimiz yurt içi ve d???ndaki ileri teknolojileri kabul ederek mü?terilerin ihtiyaçlar?na uygun olan küçük tipli profil üretim hatt?n? ba?ar?yla geli?tirmi?tir. Bu makineler grubu tek vidal? ekstrüzyon makinesi veya çift vidal? ekstrüzyon makinesi, vakum ?ekillendirme masas?, çekme makinesi, kesme makinesi, istifaci ve di?er birkaç k?s?mdan olu?mu?tur, üretim hatt? iyi plastikle?me, yüksek verimli, enerji tüketimi dü?ük gibi özelliklere sahiptir.
  More >>
 • PVC Profil yüksek hızlı üretim hattı ve köpük üretim hattı

  YF plastik pencere profili üretim hatt? bir çift koni veya düz çift vidal? ekstrüzyon makinesi ile donat?lm??t?r, PVC plastik kap? ve pencere profili, alüminyum-plastik kompozit profiller, allotipli kablo ve çok delikli boru, dekoratif profiller i?leyebilir.
  More >>
 • PS plastik köpüklü ayna çerçeve profil üretim hattı

  YF serili PS plastik köpüklü ayna çerçeve profil üretim hatt?, özellikle tek vidal? ekstrüzyon ana makinesi ve destekleyici ekstrüzyon makinesi, so?utma su oluku, ?s? transfer üniteleri, çekme makinesi, kesme makinesi ve malzeme çevirme çerçevesinden olu?mu?tur. Bütüm üretim hatt? ithal edilen ABB AC frekans dönü?türme cihaz? kontrolü, ithal edilen RKC s?cakl?k hava metre ve di?er parçalar ile donat?lm??t?r, iyi bir plastikle?me, yüksek verimli ve kullan?m? sa?lam gibi özelliklere sahiptir.
  More >>
 • PVC\PP\PE\PC\ABS gibi profil ekstrüzyon üretim hattı

  ?irketimiz yurt içi ve d???ndaki ileri teknolojileri kabul ederek mü?terilerin ihtiyaçlar?na uygun olan küçük tipli profil üretim hatt?n? ba?ar?yla geli?tirmi?tir. Bu makineler grubu tek vidal? ekstrüzyon makinesi veya çift vidal? ekstrüzyon makinesi, vakum ?ekillendirme masas?, çekme makinesi, kesme makinesi, istifaci ve di?er birkaç k?s?mdan olu?mu?tur, üretim hatt? iyi plastikle?me, yüksek verimli, enerji tüketimi dü?ük gibi özelliklere sahiptir.
  More >>
 • PVC Profil yüksek hızlı üretim hattı ve köpük üretim hattı

  YF plastik pencere profili üretim hatt? bir çift koni veya düz çift vidal? ekstrüzyon makinesi ile donat?lm??t?r, PVC plastik kap? ve pencere profili, alüminyum-plastik kompozit profiller, allotipli kablo ve çok delikli boru, dekoratif profiller i?leyebilir.
  More >>