Link
DEGA
maag
INOEX
ABB

WPC üretim hatı serisi | PVC Ahşap-plastik tek aşamalı yöntem ve ekstrüzyon üretim hattı

PVC Ahşap-plastik tek aşamalı yöntem ve ekstrüzyon üretim hattı  • Tek a?amal? yöntemde, yani aradaki bu granülasyon ba?lant?y? ortadan kald?r?r, hem de do?rudan hammaddeleri bir grup ekipmanlar içinde sürekli olarak kar??t?rarak ürünleri ekstrüzyon ile kal?pla?t?r?r. Bu tür yöntemin yüksek verimli, kar???kl? plastiklemesi iyi, tasarrufu belirgin ve üretim maliyetleri dü?ürme gibi özelliklerine sahiptir.


BACK