તમારી જાહેરાત મફત પોસ્ટ કરો .....

અમરેલીલાઇવ.કોમ એ અમરેલી જીલ્લાનું સૌ પ્રથમ ઝડપથી વિકસતું એકમાત્ર સોશીયલ મીડિયા નેટવર્ક છે જેમાં વેબસાઈટ, વ્હોટ્સેપ, ફેસબુક, ગુગલ+ તથા મોબાઈલ એપના માધ્યમથી અમરેલી જીલ્લાના 50,000 થી વધારે લોકો હરરોજ ન્યુઝ સર્વિસ, વોઇસ કોલ, SMS, ઈમેઈલ દ્વારા આ નેટવર્ક સાથે સીધા જોડાયેલા રહે છે.જેમાં તમારા ધંધાની જાહેરાત બિલકુલ મફત કરો.

Help Line:7046512212

Submit New Ad
12112112121

Browse All Categories

Contact Us

  • Amrelilive.com

    Perfect Marketing (Bapu)

    Tower Road Amreli

    MObile :7046512212

    E - mail:amrelilive@gmail.com